Новини

Природозащитници настояват за временен мораториум върху сечите в държавните гори

24.04.2017 г.
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България“, чийто член и координатор е Българска фондация Биоразнообразие настоява държавата да ограничи временно сечите в държавните горите , докато не реши проблема с политическия натиск върху лесовъдите, водещ до системните нарушения в горите. Иска...
повече»

Обучение “Гори с висока консервационна стойност и горска сертификация – добри практики и предизвикателства” за горски служители от района на Осогово

11.04.2017 г.
В рамките на проекта Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово и по-конкретно проектната дейност „Подпомагане на устойчивото управление на горите на Осогово“ Бъларска фондация Биоразнообразие проведе обучение за служители от Държавно горско стопанство (ДГС) Невестино, Държавно ловно стопанство (ДЛС) Осогово и ДГС Кюстендил. ...
повече»

Велосипедната инфраструктура с влияние върху градската екология в София

03.04.2017 г.
Решенията за развитие на града отхапват все повече територии от крайградския ландшафт, а малкото природни оазиси се оказват все по-фрагментирани. Независимо дали украсяваме инфраструктурни мерки с прилагателните "еко", "зелен" или опъваме велоалея отгоре - ефекта върху средата за обитаване от хора и животни може да е много разн...
повече»

„Осогово - непознатата планина между две столици“

28.03.2017 г.
Отстояща само на час и половина път с кола от София и Скопие, споделената между България и Македония планина Осогово крие интересен, но все още неоползотворен потенциал за устойчиво развитие. Като част от Европейския Зелен пояс, територията й е от изключителна важност за опазването на биорзанообразието на Стария континент и се явява миграционен ко...
повече»

Трансгранична среща на членовете на мрежата за мониторинг на едри хищници в Осогово

20.03.2017 г.
На 17 март 2017 в град Македонска Каменица, Македония, се състоя трансгранична среща на членовете на мрежата за мониторинг на едри хищници в Осогово. Срещата е част от дейността “Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района”, изпълня...
повече»

„Европейските местообитания под заплаха"

13.03.2017 г.
Тази година за първи път се публикува Червен списък (Червена книга) на всички местообитания (хабитати) в Европа. Над 300 експерти допринесоха със своите знания и опит, за да се направи оценка на заплахите за 490 морски, сладководни и сухоземни местообитания в 35 страни на Европа – от Полярния кръг до Средиземорието, и в заобикалящите контине...
повече»

„Дневникът на едно предизвикателство: пещерна експедиция Лаос"

07.03.2017 г.
Тази седмица ще се отправим към Лаос – една експедиция на български спелеолози и един български зоолог, започнала в зимни януарски условия и продължила в тропични лаоски. Какво са търсили из лаоските джунгли? Какви екзотични видове прилепи са имали възможността да изследват? За пещерите, джунглите, казармената дисциплина, науката и „же...
повече»

Световен ден на дивата природа - 3 март

03.03.2017 г.
Световният ден на дивата природа обявен от ООН е празника на многото разнообразни и красиви форми на диви животни и растения на нашата планета, но също е и повод да се повиши информираността за многобройните ползи, които консервацията осигурява както на дивата природа така и за хората и да покаже тежкото състояние на много застрашени от изчезване в...
повече»
Всички новини

Кои сме ние:

Българска Фондация Биоразнообразие

БФБ, обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите, е нашата мисия. Българска Фондация Биоразнообразие е приемник на създадената през 1994 г. междуправителствена Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ).

В продължение на вече петнадесет години БФБ работи в няколко ключови региона – Пирин, Добруджа, Ропотамо, Централен Балкан, Бургаски влажни зони, Странджа, Източни Родопи, Осогово и Беласица, подкрепя участието на гражданите и местните общности в устойчивото управление на природните ресурси и защитените територии и повишава общественото внимание към проблемите на биоразнообразието.

BBF е член на:

Партньори и донори: