Дива коза

Дива коза
Балканската дива коза се среща само на Балканския полуостров. Около 2 500 диви кози се опазват в трите ни национални парка – Пирин, Рила и Централен Балкан и мрежата Натура 2000 в Западните Родопи. Преди няколко години дивата коза бе успешно възстановена и в Природен парк "Витоша", който вече е обитаван от повече от 30 животни. Въпреки че дивите кози са надарени от природата с пъргавост и бързина, която ги спасява от почти всички естествени врагове, те са безсилни пред нас, хората! Любопитството им ги прави лесна плячка за ловците, а откритите скали, които ги предпазват от останалите им врагове, са идеално място за лов с карабина с оптика и те са брутално изтребвани от бракониери на много места у нас. 

Българска Фондация Биоразнобразие разработи план за действие за вида, чиято цел е двукратно увеличаване на дивата коза в недалечно бъдеще. Работи и с местните общности в Родопите за намаляване на бракониерството. Но възстановяването на вида зависи от всеки от нас (като подаваме например сигнали на тел. 112 за хора с пушки на територията на националните паркове, както и за препарирани диви кози в механи и ресторанти).