Новини

Световен ден на влажните зони

01.02.2017 г.
Тази година Световният ден на влажните зони - 2 февруари е на тема: "Влажните зони намаляват риска от бедствия". 2017-та е специална година, защото през нея се отбелязват 20 години, откакто световният ден, посветен на едни от най-уязвимите и важни екосистеми в света се чества в България. Българска фондация Биоразнообразие ще се включи в...
повече»

Динамика на горите и на екосистемните услуги предоставяни от тях в условия на климатични промени

30.01.2017 г.
Динамика на горите и на екосистемните услуги предоставяни от тях в условия на климатични промени - курс 'Опазване на биоразнообразието'] „Климатични промени“ – често чуваме този термин, който за едни значи много, а други го приемат като конспирация. Процесите свързани с изменението на климата засягат всяко едно кътче на с...
повече»

Зимната планина – предизвикателства, възможности и мерки за безопасност

19.12.2016 г.
Привлечени сте от зимната планина и нямате никакъв или почти никакъв опит в карането на ски или сноуборд? Чудите се къде и как бихте могли да отидете изобщо? Какви възможности имате? Как да сте адекватни на изключително променливите зимни условия? Как да действате когато всичко се обърка? Защо само застраховка не стига? На тези и още въпроси, свър...
повече»

"Храна за Земята” - възможното градско компостиране

12.12.2016 г.
Днес земята е замърсена, подложена на агресивна експлоатация, ограбване. Тя боледува. Да компостираш е малък жест на грижа и благодарност - към природата, която ни храни и от която сме част. Възможно ли е това в София? Отговорът е “ДА”. ...
повече»

Приключиха обученията за наблюдение на едри хищници за заинтересовани страни от района на Осогово

09.12.2016 г.
В рамките на проекта „Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово“, във връзка с изпълнение на дейността „Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района“, се проведоха няколко срещи-обучения със заинтересовани страни о...
повече»

Приятелите на Натура 2000 победиха!

07.12.2016 г.
Днес Европейската комисия съобщи новината, че директивите по Натура 2000 няма да се отварят, нито ревизират. Те ще бъдат запазени и ще бъдат задълбочени мерките по тяхното прилагане....
повече»

Миграцията при птиците - природен феномен все още с много неизвестни

05.12.2016 г.
Тази сряда (7 декември) от 18:30 в зала 163 в БФ на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще дадем отговор на въпросите: Кои птици мигрират? Какви разстояния преодоляват? Как и кога се извършва миграцията? Къде се наблюдават най-многочислените "миграционни потоци"? Какви са основните методи за изучаване на миграцията п...
повече»

Плащания за екосистемни услуги – един нов поглед към околния свят

28.11.2016 г.
На 30.11. (сряда) от 18:30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще си поговорим за плащанията за екосистемни услуги. Какво всъщност представляват те? Как зависим ние от тях? Какви са примерите по света и у нас? ...
повече»
Всички новини

Кои сме ние:

Българска Фондация Биоразнообразие

БФБ, обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите, е нашата мисия. Българска Фондация Биоразнообразие е приемник на създадената през 1994 г. междуправителствена Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ).

В продължение на вече петнадесет години БФБ работи в няколко ключови региона – Пирин, Добруджа, Ропотамо, Централен Балкан, Бургаски влажни зони, Странджа, Източни Родопи, Осогово и Беласица, подкрепя участието на гражданите и местните общности в устойчивото управление на природните ресурси и защитените територии и повишава общественото внимание към проблемите на биоразнообразието.

BBF е член на:

Партньори и донори: