Конкурс за късометражен филм Green-Go

Конкурс за късометражен филм Green-Go 2016

Конкурс за късометражен филм Green-Go 2016
Загрижени ли сте, че не можете да осигурите здравословна храна на децата си? Работите ли за развитието и утвърждаването на „кръговата икономика“ като проектант или предприемач? Искате ли да предотвратим опасността красивата ни природа да се превърне само в далечен спомен?

Ние искаме да чуем вашия глас - създайте късометражен филм, който носи промяна!

Категории

1. Малкото е красиво защо трябва да подкрепяме малкия бизнес и да забравим за интензивното земеделие?

Иван е фермер, който обработва няколко хектара земя и осигурява за своята общност прясна и здравословна храна. Съседната до него земя обаче е закупена от голям земеделски производител, който използва пестициди и отглежда само пшеница върху хиляди хектара площ. Последиците от това му действие са ужасяващи за Иван. Качеството на водата и зеленчуците се влошава, пчелите и птиците изчезват, а храната вече не е здравословна. Той вече не може да осигурява на местните хора чиста храна.
 
Почти 400 милиарда евро (40 % от общия бюджет на ЕС) се отделят за подкрепа на селското стопанство, но не по устойчив начин. Малките фермери почти не получават подкрепа. Факт е,  че осигуряването на здравословна храна и опазването на природата вече не са акцент в европейската политика. Познавате ли добри примери на устойчиво земеделие? Искате ли да покажете на Европа, че се нуждаем от промяна?
 
2. Кръговрат начинът да се справим с предизвикателството на намаляващите ресурси на планетата е един – кръгова икономика

Вместо да развиваме икономика по модела „Купи, използвай, изхвърли“ ние се нуждаем от кръгова икономика, защото тя отговаря по-добре на нуждите на хората и не унищожава планетата. Индустриална симбиоза, възстановяване на ресурсите, удължаване на жизнения цикъл на продуктите или добив на суровини в градски условия за осигуряване на ценни ресурси (urban mining) са само част от начините, по които можем да намалим използването на ресурсите. Имаш ли добра идея или работещ пример за кръгова икономика? Покажи я на света!

3. Спаси  природата  – нека се чуе гласа ти в защита на Европейската природа

Популацията на величествения иберийски рис е паднала на около 100-ина възрастни индивида. Тази на тюлена-монах, някога преобладаващ вид във водите на Гърция, днес е по-малко от 500 броя. Игривата Европейска норка също е застрашена от изчезване. Единственото убежище на тези и на още поне 1200 други видове е най-голямата мрежа от защитени зони в света - екологичната мрежа Натура 2000. Тези зони са навсякъде около теб! Излез, потопи се в природните чудеса на Европа и покажи на света, че е необходимо те да бъдат съхранени! За нас, за нашите деца.

Ние ще ви помогнем, филмите ви да достигнат до стотици хиляди хора, включително и до взимащите решения в Европа, от които зависи да направят промяната за бъдещите поколения! Споделете своето послание с нас!

Условия за участие и критерии

Попълнете  формата за кандидатстване онлайн: www.greengofest.eu/apply
 
 • Максимална продължителност: 4 минути. Предпочитана дължина: 60-90 секунди.
 • Филмът може да бъде във всякакъв жанр (анимация, марионетки, документален и т.н.)
 • Изпратете оригиналния файл (във всеки филмов формат) през показаните по-долу уебсайтове за трансфер във висока резолюция (широчина - поне 720 px) Освен филма, изпратете ни също следните файлове през WeTransfer (за файлове до 2 GB - www.wetransfer.com) или през My Air Bridge (за файлове до 5 GB –https://www.myairbridge.com/):
 • Файл във формат .srt със субтитри на английски език. - файл със субтитри на английски ез. трябва да бъде добавен и към филми, в които няма диалози, но съдържат помощни текстове с обяснителен или друг характер (floating titles/texts). Ще бъдат приемани само субтитри на английски език. 
 • 3 скрийншота на късометражния филм (в .jpg формат)
КРАЕН СРОК: 31 ОКТОМВРИ 2016, 00:00 ЧАСА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКО ВРЕМЕ

Един кандидат може да подаде максимум 3 филма (трябва да се попълни отделна онлайн форма за кандидатстване за всеки филм)
 
Моля, имайте предвид, че неизпълнението на горните критерии ще доведе до отхвърляне на кандидатурата.
 
Получените късометражни филми ще бъдат оценявани на база тяхната:
 • артистичност;
 • оригиналност;
 • сила на природозащитните и социалните послания;
 • потенциално въздействие върху публиката и върху взимащите решения; 
 • професионализъм
Филмите ще бъдат оценявани от жури, което се състои от майстори на филмовото изкуство и представители на неправителствени организации. Във ВСЯКА КАТЕГОРИЯ ще бъде обявен ЕДИН победител на 17 ноември 2016.
 
Журито ще определи и най-добрите филми, които ще бъдат качени на уебстайта на конкурса www.greengofest.eu до 8 Ноември 2016, за да може да се реши, кой филм е фаворитът на публиката.

Гласуването ще се проведе онлайн от 13:00 Централноевропейско време на 8 ноември до 13:00 Централноевропейско време на 16 ноември 2016.

Наградата на публиката ще бъде само ЕДНА за всичките категории и ще бъде определена от броя на гласувалите. 

Награди

- Победителите на журито в категориите:   ваучър за подаръци  на стойност 700 евро в одобрени от организаторите онлайн магазини;
 
- Наградата на публиката: ваучър за подаръци  на стойност 400 евро в одобрени от организаторите онлайн магазини.
 
Победителите ще бъдат информирани по имейл, а за всички останали, информацията ще бъде публикувана на 17 Ноември 2016 след приключване на онлайн гласуването на публиката.
 
Желаем ви вдъхновение!

Правила и условия

Кандидатите на този Конкурс за късометражен филм потвърждават, че организаторите, а именно CEEweb for Biodiversity и техните международни партньори, могат свободно да използват клиповете им за некомерсиални цели. Кандидатите трябва да посочат, дали искат да участват и в надпреварата за награда на публиката. За целта те трябва да дадат ексклузивни права на организаторите. В такъв случай организаторите получават разрешение, видеото да бъде публикувано и гледано и от трети страни на сайтовете на конкурса и на партньорските организации на CEEweb for Biodiversity. Кандидатите се съгласяват, организаторите да прожектират и публикуват видеата и части от тях безплатно и свободно, без всякакви ограничения. Организаторите не могат да излъчват филмите с комерсиална цел.

Участниците в конкурса нямат право да предявяват иск или да търсят обезщетение по съдебен път във връзка с авторското право. В случай, че кандидатът не желае да даде ексклузивни права на организатора, организаторът може да потърси разрешение за излъчването на филма на по-късен етап. Организаторите не могат да правят промени по съдържанието на филмите без позволение на създателите им. При излъчване организаторите се задължават да обозначават заглавие и име на продуцента/режисьора на филма. Организаторите не носят отговорност при нарушаване на авторските права в следствие на излъчване от трети лица. Организаторите си запазват правото да изключат от конкурса всеки филм, за който възникнат етични или правни съмнения във връзка с авторското право или по време на гласуването.

 
Участниците в конкурса са свободни да използват авторските права на филма и да прожектират, публикуват, използват, продават и т.н. своите продукции във връзка с друг конкурс или събитие извън този конкурс. Кандидатите потвърждават, че всички хора във филмите са дали разрешение да бъдат използвани лицата им и че тяхното достойнство и човешки права са били запазени по време на снимачния процес.

                                                                                                  

 
Ваучърите за подаръци не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Ваучърите ще бъдат валидни за определен брой одобрени от организаторите магазини, които се намират в родната страна на участника. Победителите трябва да подпишат и изпратят по пощата декларация при получаването на ваучърите.
Организаторите си запазват правото да публикуват на сайта си само онези филми, които са одобрени от журито или от екипа на организаторите. При съмнение за неетични практики или измама в публичното гласуване, организаторите могат да дисквалифицират участника без предупреждение.

Конкурсът за късометражен филм е създаден с финансовата подкрепа на ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на тази обява се носи единствено от CEEweb, Цялата отговорност за съдържанието на филмите се носи единствено от техните създатели и по никакъв начин не отразява официалното становище на Европейския съюз.