Направи дарение

Подкрепете нашите фондове

Ако искате да помогнете при нужда от спешни дейности за решаването на „горещи” природозащитни проблеми, подкрепете нашият Спешен фонд за биоразнообразието. Благодарение на него можаха бързо и ефективно да се решат серия от конкретни спешни проблеми като кампанията за Рила, Да спасим Иракли, спасяване на костенурки от терени предназначени за застрояване, защита на крайречните гори, опазване на защитени зони от НАТУРА 2000 и много други.

Фондът е предназначен за НПО и благодарение на него са финансирани СДП Балкани, БДЗП, Зелени Балкани, ИУЕЦ, НД Екогласност, За Земята и др.

През последните години най-често изниква необходимост от финансиране на съдебни разноски, свързани с делата, които БФБ и останалите членове на Коалиция "За да остане природа в България" водят. Експертизи, адвокатски хонорари, пътни разходи, изработване на карти, заснемане на видео материали и др. са само част от разходите, които организациите търсят начин да финансират. Ако искате да подкрепите усилията в търсене на справедливост за природата - подкрепете ни! За да остане природа в България!

Желаещите могат да подкрепят кампанията по следните начини:

- Чрез дарения на следната банкова сметка (в лева):
IBAN: BG96PRCB92301016330328 BIC: PRCBBGSF ProCredit Bank – България
титуляр: Българска Фондация Биоразнообразие

В платежното може да напишете целта на вашето дарение (за юридическа подкрепа, за конкретно място или вид, кампания и др.)

Дарения през pay pal и epay на:http://forthenature.org/ (начална страница, бутоните epay now и donate вдясно)


 

Мухалница - една успешна дарителска кампания

Мухалница - една успешна дарителска кампания
При изключителен интерес и в рамките само на 10 дни през октомври 2019 г. бяха събрани всички необходими средства за почистване на блатото от папура, който е превзел почти изцяло влажните ливади, които използва планинската жаба за размножаване рано напролет.

Благодарение на даренията по банков път, през Paypal и ePay или лично в офиса на АПБ - 49 човека и две организации събраха общо 2603 лв. Хората даряваха от 5 до 200 лв. и наистина доказаха, че когато една кауза ги докосне и видят смисъл в нея – парите бързо могат да се съберат.

Вдъхновена от гражданската активност обаче Община Ботевград сама стартира почистване на района от папура, както и извозването му, така че събраните средства ще бъдат предадени, за да се използват целево за довършителни дейности и за цялостно почистване следващия септември. Имаме уверението на преизбрания кмет г-н Иван Гавалюгов, че ще бъде направен подробен отчет за изразходването на дарените средства, а Коалиция „За да остане природа в България“ ще организира специално събитие и ще покани всички дарители да видят на място какво е изпълнено и как се чувства популацията на рядката планинска жаба (Rana temporaria) в защитена местност „Мухалница” над Ботевград.

Благодарим сърдечно на всички, които дариха за каузата „Мухалница“, защото ни върнаха надеждата, че чудеса могат да се случват, когато има кой да повярва в тях. 

Студентски дипломни работи

Повече от 10 години БФБ финансира десетки студентски дипломни работи, свързани с опазване на биоразнообразието и защитените територии. Така успяхме да подкрепим усилията на студенти от различни университети в страната и да финансираме научна и полева работа за проучване на редки видове, на защитени територии и Натура 2000, както и за развитие на природозащитно образование. 

Подкрепете Студентският фонд, за да дадем шанс на младите хора да учат и да помогнат за опазването на природата!


Направете дарение по банков пътПроКредит Банк АД 

IBAN BG96 PRCB 9230 1016 3303 28
BIC PRCB BGSF