Новини

Световен ден на влажните зони

01.02.2017 г.
Тази година Световният ден на влажните зони - 2 февруари е на тема: "Влажните зони намаляват риска от бедствия". 2017-та е специална година, защото през нея се отбелязват 20 години, откакто световният ден, посветен на едни от най-уязвимите и важни екосистеми в света се чества в България.
Българска фондация Биоразнообразие ще се включи в честванията като отдаде специално внимание на влажните зони около Бургас и особено на Атанасовско езеро.
Честотата на бедствията по света се е увеличила повече от два пъти само за 35 години, задвижвана от климатични и метеорологични рискове като наводнения, тропически циклони и суша. Международната агенция на ООН за водите изчислява, че 90% от всички природни бедствия са свързани с водата. А Междуправителственият комитет по изменение на климата (IPCC) прогнозира още по-екстремни събития занапред.
 
повече»

Динамика на горите и на екосистемните услуги предоставяни от тях в условия на климатични промени

30.01.2017 г.
Динамика на горите и на екосистемните услуги предоставяни от тях в условия на климатични промени - курс 'Опазване на биоразнообразието'] „Климатични промени“ – често чуваме този термин, който за едни значи много, а други го приемат като конспирация. Процесите свързани с изменението на климата засягат всяко едно кътче на света, включително и територията на страната ни, но можем ли да си представим измененията, които ще настъпят в горите ни в условия на климатични промени, или пък динамиката на екосиситемните услуги предоставяни от тях?
повече»