Новини

Една история за връщането на редки растения в парковете, залесяването на крайречни гори, бебета клек и много други

05.05.2014 г.
Знаете ли как редки растения бяха върнати в четири природни парка, с които до сега никой не е работил? Как се възстановяват горски местообитания? Как се отглеждат над 700 дка млади гори в Странджа? Как се създава маточник от черна топола за бъдещи природозащитни дейности?

Темата тази седмица: “Една история за връщането на редки растения в парковете, залесяването на крайречни гори, бебета клек и много други….”

Както винаги сряда (07.05) от 18:30 ч., в зала 163, в Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” - https://www.facebook.com/events/498549006934610/
повече»

Етноекология - какво е това?

29.04.2014 г.
Знаете ли какво е Етноекологията? Как може тази интересна част от екологията да се използва при работата с защитени територии? Работи ли това? И как го използват в Норвегия?

За това ще си говорим тази седмица 30. 04. (сряда) от 18:30 ч., в зала 163, в Биологически факултет на Софийски Университет “ Св. Климент Охридски”. Отговорите ще ни даде Бьорн Арне Наесс - експерт от Норвежката агенция по околна среда и голям приятел на БФБ.

Темата тази седмица: “Етноекология - какво е това?”

Ето и линк към събитието във Facebook: https://www.facebook.com/events/1430555703865466/?context=create&source=49
повече»

Най-добрият български специалист по водните кончета – д-р Милен Маринов ще представи днес в НПМ своята книга „За водните кончета и техните домове“

28.04.2014 г.
Най-добрият български специалист по водните кончета – д-р Милен Маринов ще представи днес в НПМ своята книга „За водните кончета и техните домове“
Милен Маринов вече няколко години живее и работи в Нова Зеландия, но в края на 2013 г. със съдействието на Българска фондация Биоразнообразие издаде своята дългочакана двуечизна книга за любимите му водни кончета.
Само тази вечер в зала „Риби“ на Националния природонаучен-музей (НПМ) в София ще имаме възможност да се срещнем с автора и да се сдобием със симпатичната книжка, илюстрирана от британците Dan и Rosemary Powell.
повече»

Започва обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи

25.04.2014 г.
Първа част на „Обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части“ ще се проведе от 28 – 30 април, 2014 г. в конферентната зала на хотел Славянска Беседа, ул. Славянска № 3, София. Двадесетте и един участника ще могат да се запознаят с основни понятия, свързани с опазването на природата; заплахите за биоразнообразието; законите за природата; добри практики от Норвегия и др. Те ще научат повече и за работата на институциите, както и за начините, по които може да се оказва влияние върху тях. Ще бъдат разгледани и ключови природозащитни казуси, при които гражданската активност е от решаващо значение за защитата на природата.
повече»

Под крилото на Глухаря

22.04.2014 г.
Защо опазваме глухаря? Какви са ефективните механизми за опазване на Биологичното разнообразие? Как се създават местни групи от поддръжници за опазване и проучване на вида? Как се интегрират мерките за неговото опазване? И какво предстои? На тези въпроси ще ни отговори Димитър Плачийски - ръководител на проект “Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи “ към Българска фондация Биоразнообразие”. На 23. 04 ( сряда ) от18:30 ч., зала163, в Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Тема: Под крилото на Глухаря
Лектор: Димитър Плачийски - ръководител на проект “Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи “ към Българска фондация Биоразнообразие”.
повече»

ПРОЕКТЪТ НА ПУ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ ДНЕС Е ВНЕСЕН В МОСВ

18.04.2014 г.
Гражданско дружество „Централен Балкан“ днес внесе в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) актуализирания План за управление (АПУ) на НП „Централен Балкан“.
След общественото обсъждане на 11 март 2014 г. в Габрово, екипът на Гражданското дружество, който разработва Актуализирания План за управление на НП „Централен Балкан”, разгледа постъпилите становища преди и по време на обсъждането и съвместно с Дирекцията на НПЦБ подбра целесъобразните от тях, които да бъдат отразени в проекто-плана. На въпроси, предложения и становища, постъпили преди и по време на обсъждането, са подготвени и изпратени отговори.
повече»

ЛОВЦИ В МРАКА - един разказ за совите

14.04.2014 г.
Совите... Защо повечето от тях са отлично приспособени към нощен начин на живот и какво ги прави толкова успешни ловци? Успяват ли да оцеляват в близост до хората? Оправдани ли са предрасъдъците спрямо тях? Колко вида сови присъстват в българската орнитофауна?
На тези и други въпроси ще се постараем да отговорим на 16.04 (сряда) от 18:30 ч. в Биологически факултет на Софийски Университет “ Св. Климент Охридски”.
Тема: "ЛОВЦИ В МРАКА - един разказ за совите"
Лектор: доц. д-р Борис Николов - Ръководител на Българска орнитологическа централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/384837008324967/?ref_notif_type=plan_user_joined&source=1
повече»

Студентски дипломни работи ще популяризират Беласица

14.04.2014 г.
Тази година в рамките на проект „Беласица отвъд граници” ще бъде подпомогнато разработването на четири студентски дипломни работи с цел да се популяризира региона, както и да се обогатят познанията за природата и културно-историческо наследство на планината.
Трима от избраните студентите са от България, двама от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и един от Национална художествена академия – София, а четвъртия е от Република Македония и е студент в Университет „Св. Кирил и Методий“ - Скопие.
повече»

Фестивал на зелениката 2014

07.04.2014 г.
Отново 'замириса' на Фестивал на зелениката! Тази година ще бъде съвсем в началото на май - 2 и 3 май 2014 г. в района на пограничното село Резово. Могат да се използват многобройните празнични дни около 1 и 6 май и да се съчетае с дългодневно пребиваване в планината. Мотото е "Приключение за сетивата" и включва:
повече»

Могат ли птиците да ни покажат какво се случва с природата ни?

07.04.2014 г.
Голяма част от хората, които наблюдават птиците обръщат внимание основно на редките и застрашени видове. Но защо това е така? Има ли смисъл да наблюдаваме и описваме често срещаните видове птици и защо да го правим?
На 09.04 (сряда) от 18:30 ч., в зала 163 в Биологически факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" отговор на тези въпроси ще ни даде Йордан Христов от Българско дружество за защита на птиците, който ще покаже резултатите от 9-годишно проучване на широкоразпространените видове птици. Също така, ще разберем за начина, по който се броят тези птици и за възможностите за участие в това проучване.
Тема: "Могат ли птиците да ни покажат какво се случва с природата ни?"
повече»