Новини

Природозащитници настояват за временен мораториум върху сечите в държавните гори

24.04.2017 г.
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България“, чийто член и координатор е Българска фондация Биоразнообразие настоява държавата да ограничи временно сечите в държавните горите, докато не реши проблема с политическия натиск върху лесовъдите, водещ до системните нарушения в горите. Искането на природозащитниците идва след поредния фрапиращ пример за ширещите се злоупотреби в държавните гори, в случая изсичането и кражбите на стотици кубици дървесина от горите на сертифицираното ловно стопанство Дикчан в село Сатовча.
повече»

Обучение “Гори с висока консервационна стойност и горска сертификация – добри практики и предизвикателства” за горски служители от района на Осогово

11.04.2017 г.
В рамките на проекта Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово и по-конкретно проектната дейност „Подпомагане на устойчивото управление на горите на Осогово“ Бъларска фондация Биоразнообразие проведе обучение за служители от Държавно горско стопанство (ДГС) Невестино, Държавно ловно стопанство (ДЛС) Осогово и ДГС Кюстендил. Включиха се и няколко техни колеги от други стопанства под юрисдикцията на Югозападното държавно предприятие, на които предстои сертифициране. Събитието се състоя на 10 април 2017 в Парк-хотел Кюстендил, като в него взеха участие общо 30 души.
повече»

Велосипедната инфраструктура с влияние върху градската екология в София

03.04.2017 г.
Решенията за развитие на града отхапват все повече територии от крайградския ландшафт, а малкото природни оазиси се оказват все по-фрагментирани. Независимо дали украсяваме инфраструктурни мерки с прилагателните "еко", "зелен" или опъваме велоалея отгоре - ефекта върху средата за обитаване от хора и животни може да е много разнообразен. Тази седмица ще се запознаем с няколко проекта за бъдещи велоалеи в София, ще се опитаме заедно да оценим  реалностите и ще помислим дали и как може наистина да са зеленоефективни.
повече»

„Осогово - непознатата планина между две столици“

28.03.2017 г.
Отстояща само на час и половина път с кола от София и Скопие, споделената между България и Македония планина Осогово крие интересен, но все още неоползотворен потенциал за устойчиво развитие. Като част от Европейския Зелен пояс, територията й е от изключителна важност за опазването на биорзанообразието на Стария континент и се явява миграционен коридор за редица (редки) видове.
повече»

Трансгранична среща на членовете на мрежата за мониторинг на едри хищници в Осогово

20.03.2017 г.
На 17 март 2017 в град Македонска Каменица, Македония, се състоя трансгранична среща на членовете на мрежата за мониторинг на едри хищници в Осогово. Срещата е част от дейността “Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района”, изпълнявана по проект Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово.
повече»

„Европейските местообитания под заплаха"

13.03.2017 г.
Тази година за първи път се публикува Червен списък (Червена книга) на всички местообитания (хабитати) в Европа. Над 300 експерти допринесоха със своите знания и опит, за да се направи оценка на заплахите за 490 морски, сладководни и сухоземни местообитания в 35 страни на Европа – от Полярния кръг до Средиземорието, и в заобикалящите континента крайбрежни води на Северния Атлантик, Балтийско, Средиземно и Черно море. Европейският Червен списък на местообитанията се подпоимага от Европейската комисия и се осъществи в сътрудничество между IUCN, Alterra-Wageningen и Naturebureau - UK.
повече»

„Дневникът на едно предизвикателство: пещерна експедиция Лаос"

07.03.2017 г.
Тази седмица ще се отправим към Лаос – една експедиция на български спелеолози и един български зоолог, започнала в зимни януарски условия и продължила в тропични лаоски. Какво са търсили из лаоските джунгли? Какви екзотични видове прилепи са имали възможността да изследват? За пещерите, джунглите, казармената дисциплина, науката и „жертвите“, на които изследователите са способни в името на знанието, за това ще си говорим тази седмица!
повече»

85 % ОТ БЪЛГАРИТЕ ВЯРВАТ, ЧЕ ПРИРОДАТА Е НАЙ-ВАЖНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИМ ИДЕНТИЧНОСТ

03.03.2017 г.
Отношението и ангажираността към опазването на природата се превръщат във важен елемент от националната идентичност на българите. Темата за опазването на природата става част от ежедневието на хората и вече оказва влияние върху възприятията им по отношение на ключови проблеми на обществото и бизнеса.
 
Това показват данни от социологическо проучване, проведено в периода декември 2016 - януари 2017 от ЕСТАТ ЕООД в рамките на проект „За Балкана и хората“.
повече»

Световен ден на дивата природа - 3 март

03.03.2017 г.
Световният ден на дивата природа обявен от ООН е празника на многото разнообразни и красиви форми на диви животни и растения на нашата планета, но също е и повод да се повиши информираността за многобройните ползи, които консервацията осигурява както на дивата природа така и за хората и да покаже тежкото състояние на много застрашени от изчезване видове. Световният ден на дивата природа се празнува на 3 март – деня на подписване на конвенцията за международната търговия на защитени видове през 1973 г.
 
повече»

През Макао до Тайланд и назад: един разказ за биоразнообразие, чай, храмове и природни стихии

26.02.2017 г.
Тази седмица на гости ще ни е един прекрасен млад изследовател, художник-анималист и приключенец - Яна Николова. Тя ще ни разкаже за далечния Изток и особеностите на тамошния живот и биоразнообразие.
повече»