Новини

БФБ участва в традиционния фестивал за младежко творчество „Млада синя Земя“ в Пловдив

22.04.2019 г.
За десетото издание на фестивала „Млада синя Земя“ Регионалният природонаучен музей в Пловдив остана верен на традицията да подкрепя детското творчество, вдъхновено от мечтите за една по-красива и синя Земя!  Новото и различно бе участието на три от най-големите екологични НПО - Зелени Балкани, БДЗП и БФБ.
повече»

Летният университет на ЮНЕСКО ще бъде в Биосферен парк “Централен Балкан”

17.04.2019 г.
България за пръв път е домакин на Летния университет на ЮНЕСКО, който цели да осигури висококачествено обучение на студенти, млади учени и практици от биосферните паркове от Европа и Средиземноморието. Тази година темата е „Интегрирано управление, устойчив туризъм и насърчаване на биосферните паркове“, а участниците ще бъдат ангажирани чрез активен учебен процес, възможност да разработват идеи за съвместни проекти, насочени към биосферните паркове, като същевременно преживяват богатите природни и културни забележителности на Централен Балкан.
повече»

Второто двудневно обучение на "Бъдещите природозащитници"

16.04.2019 г.
На 20-21 май ще се проведе второто двудневно обучение по програмата Бъдещи природозащитници. Ще бъдат разгледани 8 теми, които ще помогнат на участниците да задълбочат познанията си за защитените територии. Един от казусите, които ще бъдат обсъждани е Природен парк Беласица.
 
повече»

Посещение с кауза в биоферма Розино

14.04.2019 г.
Rozino Organic Farm, съвместно с Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) ви канят да подкрепите една интересна кауза, свързана с популяризиране уникалността на Централен Балкан като изживеете едно различно посещение във фермата.
Това лято България ще бъде домакин на летния университет по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“, посветен на Биосферните паркове и ви каним да подкрепите реализацията на събитието като се включите в „Посещение с кауза“ на 11 май (събота) в Rozino Organic Farm.
 
повече»

(Не)познатото Черно море – трета лекция от курса „Опазване на биоразнообразието“

12.04.2019 г.
На 5 април от 19 ч. отново в Клуба на пътешественика се проведе третата лекция от курса „Опазване на биоразнообразието“, финансиран по проект „Бъдещи природозащитници“ по програма Еразъм + на Европейския съюз.
повече»

Вече стартираха обученията на „Бъдещите природозащитници“

11.04.2019 г.
На 30-31 март се проведе първото двудневно обучение по програмата. Нашите лектори: доц. Росен Цонев от Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гл. ас. д-р Румяна Костова, БФ на СУ, инж. Нели Дончева от WWF България и доц. Момчил Панайотов от Лесотехническия университет се срещнаха с 25 студенти, част от новите природозащитници в България.
повече»

„Бетономорие или Черноморие“ - втора лекция от курса "Опазване на биоразнообразието"

11.04.2019 г.
На 29 март от 19:00 часа в Клуба на пътешественика в София се срещнахме с част от хората, които посвещават времето си на опазване на Черноморското крайбрежие. Лектори бяха Андрей Ковачев от СДП "Балкани", Тома Белев от "Асоциацията на парковете в България" и Люба Батембергска от "Да спасим Карадере".
повече»

МОСВ предлага опасно отслабване на екомрежата Натура 2000 и изключване на гражданските организации от природозащитната работа

09.04.2019 г.
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ изпраща днес писмо до премиера на България Бойко Борисов с искане за незабавно спиране на опасни поправки в Закона на биологичното разнообразие (ЗБР), предложени от министър Ненов Димов.
повече»

(НЕ)познатото Черно море - курс "Опазване на биоразнообразието"

03.04.2019 г.
На 5 април 2019 от 19 часа в клуб на Пътешественика ще се проведе третата лекция от курса "Опазване на биоразнообразието". Той е част от програмата за професионално развитие за студенти "Бъдещи природозащитници", финансирана по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз по направление К2 Стратегически партньорства. Темата е (НЕ)познатото Черно море, лектор: д-р Димитър Беров от Лабораторията по морска екология към ИБЕИ на БАН
повече»

Как да подадем сигнал при съмнение за незаконна сеч – първа лекция от Курса по биоразнообразие

29.03.2019 г.
На 15 март 2019 г. БФБ стартира Курса по опазване на биоразнообразието за учебната година 2019-2020-та. Курсът е организиран по проект "Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“, финансиран по програма Еразъм + и ще се провежда съвместно с Клуба на пътешественика в рубриката им „ЕКОбюлетин“. Първата лекция беше за вечно актуалната тема - незаконния дърводобив.
 
повече»