Направи дарение

Подкрепете нашите фондове

Ако искате да помогнете при нужда от спешни дейности за решаването на „горещи” природозащитни проблеми, подкрепете нашият Спешен фонд за биоразнообразието. Благодарение на него можаха бързо и ефективно да се решат серия от конкретни спешни проблеми като кампанията за Рила, Да спасим Иракли, спасяване на костенурки от терени предназначени за застрояване, защита на крайречните гори, опазване на защитени зони от НАТУРА 2000 и много други.

Фондът е предназначен за НПО и благодарение на него са финансирани СДП Балкани, БДЗП, Зелени Балкани, ИУЕЦ, НД Екогласност, За Земята и др.

През последните години най-често изниква необходимост от финансиране на съдебни разноски, свързани с делата, които БФБ и останалите членове на Коалиция "За да остане природа в България" водят. Експертизи, адвокатски хонорари, пътни разходи, изработване на карти, заснемане на видео материали и др. са само част от разходите, които организациите търсят начин да финансират. Ако искате да подкрепите усилията в търсене на справедливост за природата - подкрепете ни! За да остане природа в България!

Желаещите могат да подкрепят кампанията по следните начини:

- Чрез дарения на следната банкова сметка (в лева):
IBAN: BG96PRCB92301016330328 BIC: PRCBBGSF ProCredit Bank – България
титуляр: Българска Фондация Биоразнообразие

В платежното може да напишете целта на вашето дарение (за юридическа подкрепа, за конкретно място или вид, кампания и др.)

Дарения през pay pal и epay на:http://forthenature.org/ (начална страница, бутоните epay now и donate вдясно)