Законодателство

Становища

Становище от БФБ, ЛТУ и ПЛАБ за вето върху ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча 22 Kb (docx) свали
Становище на Българска Фондация Биоразнообразие по проект на План за управление на Национален парк "Пирин"2014-2023 788 Kb (pdf) свали
Становище на БФБ срещу предложението за удължаване на ловния сезон за патици и гъски до 28 (29) февруари 64 Kb (doc) свали
Становище на БФБ по ЗИД на Закона за горите 92 Kb (doc) свали
Становище на БФБ относно обсъждане за създаване на нов национален парк "Българско Черноморие 50 Kb (docx) свали
Обяснение за гласуване против на решение на специализиран ВЕЕС за приемане на плана за управление на Природен парк Беласица 35 Kb (docx) свали
Коментари и предложения по текстовете на заповеди за защитени зони BG0001001 „Ропотамо”, BG0001004 „Емине - Иракли” и BG0001007 „Странджа”, BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец” 99 Kb (pdf) свали
Становище на БФБ и предложения за промени в Закон за лова и опазване на дивеча 57 Kb (docx) свали
Становище на БФБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите 47 Kb (docx) свали