Година на ...

2005 - Година на водните кончета

Научното си наименование разреда получава поради формата и острите назъбени краища на челюстите, които водните кончета притежават. Челюстният им апарат, заедно с редица други приспособления (обща аеродинамична форма на тялото, големи и силно подвижни очи, крака с остри шипове, широки криле) са ги утвърдили като ненадминати хищници-ловци. Тази позиция те отстояват вече в продължение на около 350 милиона години. Жертва за тях е всяко създание с по-малки размери, имащо неблагоразумието да попадне движещо се в тяхното полезрение.
Във въздуха най-често това са комари, мухи, пеперуди, а под водата – ларвите на водни насекоми, други безгръбначни животни дори и дребни попови лъжички и рибки. В момента над 5500 вида дебнат своите жертви някъде по света. Шестдесет и осем от тях са открити и в България.
Утвърждаването на водните кончета в природата е плод на дълга еволюционна борба за оцеляване и изграждане на приспособления за това. Някои черти от външното им устройство и поведение са уникални. Ловителният апарат на ларвите, въздушния сак при възрастните, начина на оплождане, съвършената форма на телата им и до този момент остават недостижими за всички останали живи организми. Настоящият календар представя някои от редките видове водни кончета, нуждаещи се от защита в България.


Изтеглете календара за 2005 2 Mb (pdf) свали