Година на ...

2011 - Година на глухаря

Чудесата на природата са навсякъде около нас. Необходимо е само да имаме очи да ги видим и сърце да ги чуем… 
Днес много животни и растения са на прага на изчезването. Най-честата причина за това сме ние, хората. Един от тези видове е глухарят. Тази позната на всички, но вече много рядка птица, е оцеляла едва на няколко места във високите български планини. Учените днес оценяват броя на глухарите в България едва на 2500 екземпляра – колкото е населението в най-малките ни градове. Тази удивителна, потайна и красива птица все по-рядко може да бъде срещната в природата и все по-неясно става нейното бъдеще. Разработването на План за действие на вида, вписването му в Червения списък на застрашените и редки български видове, включването на местообитанията му в защитени територии и зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, са само част от мерките за съхраняването на вида. Устойчиво ползване на горите, природощадящи техники за дърводобив и екологосъобразно управление на природата, отговорно отношение на ловците и стопаните на горите са действията, които трябва да предприемат отговорните институции. За всички нас остава да проявим грижа към природата и респект към всички видове, които я обитават и създават нейната неповторимост!
Българска Фондация „Биоразнообразие” и сдружение „Биосфера” посвещават 2011 г. на глухаря – емблемата на българските високопланински гори. Неговото оцеляване зависи от нашата воля да променим представата си за значението на всеки биологичен вид, от най-незабележимия до емблематичните представители на флората и фауната.


Изтеглете календара за 2011 9 Mb (pdf) свали