Година на ...

2012 - Година на пеперудите

Пеперудите (Lepidoptera) са разред от Клас Насекоми (Insecta). Преведено, научното им наименование означава „люспестокрили”. Това важи за повечето пеперуди, но при такава огромна група от над 175 000 вида в света (у нас предполагаемият им брой е около 3700 вида) винаги има изключения. Не всички пеперуди са красиви като цветя създания, които прехвърчат денем от цвят на цвят и ни радват с чудните си багри. По-голямата част са дребни и на пръв поглед невзрачни, летят нощем и ги наричаме със сборното име „молци”.

Някои пеперуди изумително наподобяват изсъхнал лист, други приличат на жилещи оси. Има тропически видове нощни пеперуди с разперени криле около 30 см, и други, които едва достигат 2-3 мм. Характерни са наличието на антени, хоботче, три чифта крачка и две двойки криле. Но и тук има изключения. Има видове с гризящ тип устен апарат и такива със закърняло хоботче. Женските пеперуди на някои видове са безкрили и пълзят вместо да летят. И не само това - има видове, при които женските са червейовидни и прекарват целия си живот в изплетено от тях калъфче от копринени нишки и растителни остатъци. Други пък са отлични летци и единично или на ята прелитат хиляди километри. Интересен факт е, че има пеперуди-вампири, които нараняват кожата на животните и човека, и смучат кръв. Други предизвикват сълзене на очите и смучат отделения секрет. Има пеперуди, гъсениците на които живеят и се хранят по рогата на преживни животни, има дори един вид, който живее единствено в козината на трипръстия ленивец. Известни са и хищни гъсеници.  Канибализмът също не е рядко явление. На някои видове гъсениците живеят под водата, други тропични видове дори какавидират и се излюпват под водата. Голяма част от пеперудите чуват звуци, има „пеещи” пеперуди и дори какавиди!


Изтеглете календара за 2012 3 Mb (pdf) свали