Година на ...

2013 - Година на лалетата и тяхното семейство

Посвещаваме 2013 г. на лалетата и тяхното семейство - едни от най-красивите и завладяващи растения в дивата природа. Сред тях са и някои изключително редки и застрашени видове, за които България е едно от последните убежища. Семейство Кремови е едно от най-многообразните и многобройни растителни семейства в света. Сега наброява повече от 3700 вида, а в миналото – много повече, поради включването в семейството на много видове, които днес са отделени в други семейства – например кокичетата и нарцисите. 

Kремовите растения са многогодишни видове – някои образуват луковички, а други – коренища, с които преживяват неблагоприятния сезон и се размножават. Листата са дълги, излизащи от основата на стъблото или по-рядко разположени последователно върху него, с линейна или елипсовидна форма, често с восъчен налеп, което ги кара да изглеждат матовозелени. Ще отличите представителите на кремовите от другите близки семейства по 6-те тичинки и 6-те листчета на цветовете (при семейството на минзухарите и перуниките, а и при кокичетата тичинките винаги са по 3).

Цветята от семейство Кремови са едни от най-елегантните представители на растителния свят и от дълбока древност красят градините и парковете на човека. В тях освен познатите лалета и момини сълзи, се отглеждат редица видове от това семейство, пренесени от близки или далечни страни (крин, хоста, булка лале, зюмбюл). В миналото само една грудка на лале е струвала цяло състояние и през 16-ти век цяла Холандия и Западна Европа е завладяна от истинска треска по тези цветя. Повечето видове са отровни, но някои се използват в народната медицина (като есенният мразовец или чемериката), други като самардалата и някои лукове, например левурда и култивираните видове се използват за храна.
България също може да се похвали с голямо разнообразие на кремови – днес природата ни оцветяват повече от 130 вида от 25 рода от това това удивително семейство. Тук се срещат много видове див лук, венечник, зайча сянка и зайче грозде, предвестниците на зимата – мразовците (наричани от народа още кърпикожух), момината и момковите сълзи. Колоритът се допълва от нежните ведрици, пачи крак и гарвански лук, залисти, загадъчно звучащите белевалия, мерендера, лойдия и стрептопус, ароматната самардала и азурното кукувиче грозде. Естествено семейството не би било същото без приказния синчец, дивия зюмбюл и кучешкия зъб, вранското око и чемериките, но най-вече - без омайните кремове и очарователните лалета (името на лалето в българския език произлиза от Персия, а в латинския език – от турската дума за тюрбан - Tulipa, поради приликата на цветовете им с тюрбаните на източните народи).

Въпреки голямото си разнообразие и разпространение в България, 32 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие, като по-голямата част от видовете лалета, кремове, ведрици. Всички те са силно уязвими от човешкото влияние - изсичането на горите, опожаряването на планинските поляни, строителството на хотели и пътища, късането им за букети или търговия. Тяхното присъствие в нашата природа зависи в голяма степен от всеки един от нас. Те са толкова красиви, именно защото са диви и затова тяхното място не е във вазите, където откъснати и изкоренени те не оцеляват дълго. Нека с нашата подкрепа да помогнем на тези нежни чудеса на растителния свят да останат в природата!


Изтеглете календара за 2013 952 Kb (pdf) свали