Година на ...

2016 - Година на За Балкана и хората

14.01.2016 г.
И защото тази територия си заслужава - заради безценното си биоразнообразие и редките видове, заради фермерите и малките бизнеси, които се случват в Натура 2000 зоните, заради древните занаят и завещавани с поколенията знания за природата, заради крехките връзки, които поддържат екосистемите и заради хората, които обичат планината, живеят в нея или изкарват прехраната си честно и с грижа за природата.

Проект "За Балкана и хората" се случва в Западна и Централна Стара планина в девет Натура 2000 зони и три парка: "Българка", "Врачански Балкан" и "Централен Балкан". Пет български неправителствени организации работят в сътрудничество за неговото изпълнение, четири швейцарски организации, както и Министерство на земеделието и храните, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Повече за проекта на: http://forthenature.org/swissprogramme


Изтеглете календара за 2016 3 Mb (pdf) свали