Година на ...

2019 - Растенията в България

08.12.2018 г.
България притежава невероятно растително разнообразие. Много ботаници и любители с удоволствие наблюдават и изучават огромния брой растения и прекрасната българска природа. Флората на страната ни наброява повече от 4100 вида висши растения. Сред тях има стотици видове, които растат единствено тук, има редки и защитени видове, и такива, които използваме в бита и стопанството или са вдъхновение за изкуството. Това богатство се нуждае от нашето внимание и грижи, то заслужава да му се радваме, да го познаваме и да го пазим!

Тази година БФБ обявява за Година на Растенията в България по инициатива на едноименната Фейсбук група.

Фейсбук групата “Растенията в България”, е създадена през 2015 от Илиана Попова - графичен дизайнер и любител на природата. Първите администратори на групата са Спас Узунов, Десислав Димитров и Мария Савова, а по-късно към тях се присъединяват Росен Василев и Камен Бакърджиев.
“Растенията в България” обединява любители и професионалисти, чиято страст е изучаването и разпознаването на растителния свят, като им дава възможност да споделят снимки и информация за растения от природата на страната.

Групата има над 7300 членове (ноември 2018) и постоянно привлича нови участници. Благодарение на тях и техните съобщения се получават нови и интересни данни за българската флора – нови райони на разпространение и хорологични данни, дори нови за България видове, снимки на растения, които трудно могат да се срещнат или са известни само със стари фотографии. Групата популяризира значението на растенията и отговорността за опазването им, намирането на решения на проблеми и заплахи за видовете и техните местообитания. (https://www.facebook.com/groups/118552245143787).