Елен лопатар

Биология

Биология
Хранене
Еленът лопатар предпочита тревните видове повече от всички останали еленови видове. Но по-принцип не е взискателен към храната си – менюто му включва трева, листа на дървета и храсти, различни гъби и дори горски плодове.

Размножаване
Еленът лопатар сватбува месец по-късно от благородния елен - през октомври. Различен е от него и по мястото, което избира за размножаване – предпочита по-често обширни, открити територии или изредена възрастна гора. Мъжките, наричани рогачи, пристигат често от значителни разстояния в сватбовището и го напускат веднага след сватбуването. При избора на тези места най-важни условия са спокойствието и сигурността.
Брачният рев на елена лопатар е по-скоро хриплив, кратък и откъслечен, за разлика от този на благородния елен, но има същата функция – привлича женските и предупреждава съперниците за силата и положението в стадото на рогача. Така по-възрастните лопатари бързо обезсърчават по-младите си противници, а женските избират представителите с по-мощен и дълбок глас. Харемът на елена лопатар наброява между 4 до 15 кошути.
Веднъж спечелил харема си, мъжкият ревниво го защитава от съперници. Когато ревовете не отказват и не впечатляват съперника, започва битка за лидерство. Лопатарите вплитат рогата си и се бутат и блъскат докато по-слабият не се откаже.  Битката може да продължи цял ден. През това време мъжките не се хранят, но не се калят, както прави благородния елен. След сватбуване, те напускат стадото и започват активно да се хранят, за да си върнат загубеното тегло и енергия.
Женските се отделят за известно време от стадото, докато родят, но след това отново се присъединяват към него. Кошутите раждат по 1 -2 малки, за които се грижат докато поотраснат достатъчно, за да са самостоятелни - най-често на следващата година. Малките еленчета имат петниста козина, която ги зaщитaвa oт вpaгoвe, пpaвeйĸи ги тpyднo видими cpeд зeлeнинaтa. Майките им ги кърмят и пазят от хищници с помощта на острите върхове на копитата си. Когато поотрасне, ако малкото е женско, то остава да живее с майка си в женското стадо, а ако е мъжко - се присъединява към мъжкарите.
 
Дневна активност и миграции
Еленът лопатар излиза на паша както през деня, така и през нощта. Той е най-активен по здрач и на разсъмване. По-голямата част от времето му минава в движение, хранене и почивка.
Еленът лопатар е силно привързан към местообитанията си, затова ги напуска и мигрира само при липса на храна и вода, както и през сватбения си период. Тогава избира специално място, наречено „сватбовище“, но веднага щом приключат със сватбуването, рогачите го напускат.