Благороден елен

Биология

Биология
Хранене
Благородният елен е тревопасен бозайник, който използва разнообразна растителна храна. Най-голяма значимост за него имат тревните видове. Освен тях похапва листа, клонки и коренища на дървета и храсти като зимен дъб, глог, дрян, къпина и др. Обича и иглолистни култури. Зимно време, когато намират по-трудно храна, елените  са принудени да гладуват или да разчитат на запасите си, натрупани през лятото и есента.

Размножаване
Размножителният им период е през септември. Кошутите достигат полова зрялост на 2 години, а мъжките, въпреки че са годни да създават потомство след 3-та си година, започват да участват реално в размножаването едва след като навършат 5-6 години. Зрелите рогачи заемат избраната територия - обикновено някоя открита площ в горските местообитания, но също така и по - рядко изредена, дозряваща или зряла гора. През брачния период рогачите почти не се хранят, а само пият вода и се калят, поради което отслабват много. Брачният им зов е неподражаем рев, който се чува на няколкостотин метра, с който се опитват да впечатлят женските и да отблъснат другите рогачи. Кошутите сами избират брачния си партньор, като са привлечени от мъжки с по-силен рев.  Тъй като благородните елени са полигамни животни, един мъжки събира по няколко женски – често седем - осем, а понякога и значително повече – дори до двадесет. Веднъж образувал харема си, рогачът го защитава от всеки съперник с предупредителни ревове или ако това не е достатъчно, с ожесточени битки с рога. Тези битки са изключително впечатляващи и понякога, макар и рядко, при тях се стига до наранявания.

Женските, когато раждат се отделят за известно време от стадото и след това отново се присъединяват. Малките се раждат през май-юни и не се отделят от майките си до раждането на следващото поколение – на следващата година. Ражда се само по едно еленче, много редки са случаите на близнаци. Малките еленчета имат различна от възрастните петниста козина, която ги зaщитaвa oт вpaгoвe, пpaвeйĸи ги тpyднo видими cpeд зeлeнинaтa. Кошутите кърмят, обучават и безстрашно защитават малките си от хищници.  Ако малкото е кошута, след като поотрасне достатъчно остава със същото стадо, но ако е елен, се присъединява към стадата на другите мъжкари.


Денонощна активност, миграции

Денем благородният елен предпочита да почива на някое скришно място. Активен е привечер, през нощта и рано сутрин. Силно мигриращ вид, миграцията му зависи от годишните сезони, храната и подходящите места за размножаване. През зимата, в планинските райони като цяло слиза на по-ниска надморска височина в по-горист терен, в търсене на все по-оскъдните запаси от храна и за да се пази от хищниците. През лятото мигрира към по-голяма височина, където намира повече храна и по-добри места за отглеждане на малките.