Дива коза

Дива коза
Дивите кози са едни от най-красивите и изящни животни. Не случайно присъстват в митовете и легендите на много народи. Те са тревопасни копитни бозайници, обитаващи планинските райони с наличието на скални комплекси. В България се среща балканската дива коза, която е подвид на северната дива коза и е разпространена само на Балканския полуостров. Ще я познаете по извитите като куки кухи рогца, които са характерни както за мъжките, така и за женските. По рогата може да се определи и възрастта им, защото всяка година върху тях се образува по един пръстен. Премяната им е кафеникава, но в различни нюанси, според сезоните - през зимата е тъмнокафява до черно, а през лятото – по-светлокафява. Дивите кози имат и много мощни, приспособени за спринт по скалите крака. Копитата им са с остри върхове, наподобяват пикели, с възглавнички, които възпрепятстват хлъзгането. Те са надарени с мощно сърце, издръжливо на големи натоварвания.  Според актуални проучвания у нас са останали около 2 500 диви кози, разположени в “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”, в Западните Родопи, а преди едно десетилетие бяха възстановени  и на Витоша.