Новини

Червения лист на IUCN

19.08.2009 г.
Представяме ви поредната актуализация на Червения лист на IUCN за България,
подготвен по материали на Световния съюз за защита на природата (IUCN).
Има серия от интересни промени:
- вследствие на таксономични промени при рибите са се появили няколко локални ендемита с висок консервационен статус;
- мечката е вече със статут уязвим поради проблеми със средиземноморската популация.

Повече инфо по темата може да научите от уеб сайта на IUCN www.iucnredlist.org