Новини

Дарение за читалищата на община Костинброд

04.10.2007 г.

В рамките на проект „Опазване на биоразнообразието и природозащитно образование в община Костинброд” БФБ направи на деветте читалищни библиотеки в общината дарение от десетки чудесни книги за природата и биоразнообразието на България. Дарението е на обща стойност 1200 лева, като средствата за закупуване на книгите са осигурени от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Програмата за малки проекти на ГЕФ и Община Костинброд.

Книгите се посрещат навсякъде с възторг и особено голям интерес от младите читатели, учениците и студентите.