Центрове

Детска природна академия УЗАНА

Детска природна академия „Узана“ е създадена в партньорство между Българска фондация Биоразнообразие и Община Габрово, сред прекрасната природа на Балкана, при билките на Узана поляна и спокойствието на гората. Намира се в Посетителски информационен център в местността Узана край Габрово – в географския център на България.

Този нов образователен продукт  дава възможност на деца от всички възрасти да се срещнат с природата по интересен и увлекателен начин. Разработени са програми за занимания с участието на обучени аниматори, в специално обзаведени зали и по горска пътека с поредица от интерактивни модули.

Детска природна академия „Узана“ включва интерпретативни програми за природата, с варианти за половин или цял ден, както и дву- и тридневни занимания. Те се предлагат както на краткосрочно пребиваващи малки групи деца с родители, така и на зелени училища и летни лагери от цялата страна. Прилагат се методите на обучение чрез преживяване и игри.

Използват се залите на Посетителски център „Узана“, пространството около сградата и мрежа от маркирани пътеки със забавни уредби и интерактивни модули, разположени в  гората, част от Природен парк „Българка“ и представящи биоразнообразието, функционирането на екосистемите, взаимодействието на природата и човека.

Интерпретативните програми дават възможност да се разшири учебната програма по природните науки, като те се представят по атрактивен и занимателен начин. Темите са:
  • Гората – извор на живот
  • Кръговратът на водата
  • Природата и човекът
  • Животните – господари на гората
  • Царството на растенията
  • Гъбите са отделно царство
  • Птичият свят в горите
  • Скалната основа на живота
  • Микрокосмос
  • Всички сме едно цяло
Практическите занятия предлагат възможности за:  събиране на семена от дървета, засаждане на лечебни растения, създаване на хотел за насекоми, наблюдение на микроскопичния свят в една водна капка, определяне на минерали и скали… Дава се пространство за творчеството на децата – майсторене на сувенири от природни елементи, рисуване на природозащитна тениска, създаване на изделия от глина. Възможни са турове и походи до Географския център на България и връх Исполин.

Създаването на Детска природна академия „Узана“  е част от проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.