За ученици

Екосъстезание Осоговска планина – опазване и биоразнообразие

В училищата от района на община Кюстендил и община Невестино се проведе първото по рода си екологично състезание за Осогово. То е организирано от Българска Фондация Биоразнообразие в тясно сътрудничество с учителите от района и е наречено “Осоговска планина – опазване и биоразнообразие”. Ученическото състезание е част от проект “Осогово в Зеления пояс” и има за цел да засили интереса и познанията на децата от района към биоразнообразието на Осоговска планина и възможностите и начините за неговото опазване. Повече за планината Осогово, за видовете защитени територии, за биологичното разнообразие и неговото опазване може да научите от специално разработеното Ръководство за самоподготовка, което може да изтеглите оттук.
Осоговска планина – опазване и биоразнообразие 4 Mb (pdf) свали