Екип

Изпълнителен директор

Румяна Иванова
rumyana.ivanova@biodiversity.bg