Глухар

Глухар
Понастоящем са известни 12 подвида на глухаря. На Балканския полуостров в това число и в България е установен подвида Tetrao urogallus rudolfi. Глухарът представлява едра птица, с размерите на пуйка. Мъжкият е почти изцяло черен с бял клюн, червени кожни издатъци над очите и бяло в основата на крилете. Женската е пъстра с маскировъчен цвят и по-дребна. През 1933 г. у нас е имало към 4500 бр. само в Родопите, а в 1964 г. вече са спаднали до 2600. Според актуални проучвания общата численост на вида за цялата страна определен на тази база е около 1470 токуващи мъжки: Западни Родопи – максимална численост от около 960 токуващи мъжки; Рила – максимална численост от около 269 токуващи мъжки; Пирин – максимална численост от около 186 токуващи мъжки; Славянка – максимална численост от около 25 токуващи мъжки; Западен Балкан – максимална численост от около 30 токуващи мъжки.