Условия за участите, критерии

Годишни награди 2007

За втора поредна година БФБ ще раздаде Годишните награди за опазване на биоразнообразието. Идеята е да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата.
Желанието ни е да бъдат поощрявани граждани, неправителствени организации и медии да опазват или да популяризират българската природа, а също така и да бъдат поощрявани институциите, изпълняващи съвестно задълженията си по Закона за защитените територии и Закона за биоразнообразието, въпреки оказвания върху тях натиск.
Тази година предлагаме някои промени в категориите, за да отговорим на променената ситуация в страната и да провокираме обществен интерес и в по-различни области. Номинацията за цялостен принос ще се дава веднъж на 5 години, но предлагаме 2 нови категории. Жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите за Биоразнообразие. Наградите, които представляват символичен „Зелен пояс”, както досега ще бъдат раздадени през септември.