Начало

Информацията в уеб сайта

Структурата и информацията в Демо уеб сайта са примерни и тяхната цел е да онагледят възможностите му и работата с него. В уеб сайта са използвани пасажи тип Lorem Ipsum. Защо, можете да прочетете тук
Можете свободно да експериментирате, като качвате и редактирате текстове, снимки файлове.

Имайте предвид, че на всеки 24 часа информацията в  това Демо автоматично се връща в изходно положение (резетва се базата данни и файловете на сървъра), за да могат и други посетители да го ползват.