История

Българска Фондация Биоразнообразие е създадена през 1997 като приемник на създадената през 1994 г. междуправителствена Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ). В продължение на вече петнадесет години БФБ работи за опазването на природата в няколко ключови региона – Пирин, Добруджа, Ропотамо, Централен Балкан, Бургаски влажни зони, Странджа, Източни Родопи, Осогово и Беласица, подкрепя участието на гражданите и местните общности в устойчивото управление на природните ресурси и защитените територии и повишава общественото внимание към проблемите на биоразнообразието. 
 
В рамките на БШПОБ екипът на фондацията осъществи и подпомогна редица директни природозащитни дейности. Самостоятелно и в партньорство разработихме 11 плана за действие за видове от списъка на застрашените животни на Световния съюз за защита на природата (IUCN), както и 12 Плана за управление на различни категории защитени територии, 6 от които вече са приети и се прилагат.
 
БФБ подготви документация за обявяване на 3 Природни парка, 11 защитени територии, и 3 нови Рамсарски места. 
 
Екипът осъществи многобройни образователни дейности и програми. Подпомогна изграждането, оборудването и популяризирането на 6 информационни природозащитни центъра. 
 
Създаденият Фонд за малки проекти подкрепи дейностите на повече от 50 местни природозащитни организации в различни региони на страната, а някои от големите национални НПО бяха и институционално укрепени.
 
Централният офис на организацията е в гр. София. БФБ разполага и с четири регионални клона - клон Странджа в Бургас, клон Беласица - в Благоевград, клон Източни Родопи в Хасково и Информационен център в Калиакра - в Българево, Каварна.

БФБ е член на IUCN, CEEweb, Български Дарителски Форум, БААТ, Коалиция "За да остане природа в България". През годините БФБ поддържа множество международни партньорства с организации от Норвегия, Македония, Гърция, Турция, Украйна, Румъния, Грузия и др. БФБ е координатор за България на Зелен Пояс и на CEEWEB for Biodiversity