Документи

Изследвания

Проучване на общественото мнение “Отношението на българите към опазване на природата и биоразнообразието” 2005 290 Kb (pdf) свали
Проучване на обществени нагласи по темите за опазване на природата в България - 2007 313 Kb (pdf) свали
“Природа и комуникации “Стартът на националната екологична мрежа НАТУРА 2000” 5 Mb (pdf) свали
Проучване Ихтиофауната на река Велека и река Резовска 2 Mb (pdf) свали
Екологични и социални проблеми при въвеждане на европейската мрежа НАТУРА 2000 в България. Aнализ на три моделни зони (презентация) 3 Mb (pdf) свали
Екологични и социални проблеми при въвеждане на европейската мрежа НАТУРА 2000 в България. Aнализ на три моделни зони 2 Mb (pdf) свали