Условия за участие, критерии

Кампания за номинации

Кампания за номинации
Както всяка година на 22 май започва кампанията за набиране на номинации за традиционните Годишни награди за биоразнообразие!

Изпращайте номинациите до 18 септември на: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1233, ул. Веслец 39-41, ет.4, ап.11 «За Годишните награди»

По традиция Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) присъжда Годишни награди за биоразнообразието с идеята да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. Няма „отрицателни”, а само „положителни” награди, за да може българското общество да научи за успехите и усилията на тези, които се опитват да запазят природата – граждани, неправителствени организации, бизнеси, медии, политици и институции.

Номинирането е публично. Предложения в една или повече категории могат да изпращат граждани, неправителствени организации и институции.

Категориите са 5 (описани подробно по-долу), а жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите. Освен награда на журито във всяка една категория отново ще присъдим и награда на публиката, определена с вашите гласове!
 
Номинациите трябва да се отнасят за периода 22 май 2015 – 22 май 2016, периодът на една Година на биологичното разнообразие. Важно е предложенията да са придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки. 

...............................................................................................................................................................................................