Клонове

Клон Беласица - регионален офис в Благоевград

Клон Беласица се намира в регионалния ни офис в Благоевград. Всички, които искат да научат или да споделят нещо за красивата Беласица, както и да си закупят от нашите карти, книги, календари и др. информационни материали, могат да заповядат при нас. Екипът ни в Благоевград подпомага активно дейността на природен парк Беласица от обявяването му до днес. Организира изложби, обучения, семинари. Изпълнява проектите: „Беласица отвъд граници”, „Трансгранични екологични информационни „клетки” в общините Доксато и Баните”, "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма" и др. 
В партньорство с Регионален исторически музей в гр. Благоевград откриха първата по рода си в България стая за увеличена реалност, в която посетителите на музея ще могат да се запознаят с чудесата на природата, описани в интерактивните сценарии: „Дивата коза – умелият алпинист”, „Мечката – очарователният гигант”, „Предизвикателствата в света на растенията”, „Протестът на кошовете за разделно събиране“ и „Дружината на водните капчици“.

Регионалният ни офис в Благоевград подкрепя и различни инициативи на община Благоевград и неправителствени организации.