Медиите за нас

Материал за спасяването на папагали, жертва на трафик с помощта на БФБ, публикуван в бюлетина на Световния тръст за папагали (WPT)

01.02.2016 г.
Материал за спасяването на 30 папагали, жертва на трафик, спасени на митницата във Видин е публикуван в бюлетина на Световния тръст за папагали (World Parrot Trust). Материалът обобщава борбата за връщането в родината им, в която активно се включихме и ние от БФБ.
В статията със заглавие "Grey Parrots Seized at Turkey-Bulgaria Border" тръстът изразява специална благодарност на Елица Иванова и Стефан Аврамов от БФБ, Д-р Melinda de Mul и Зоологическата градина Drayton Manor за помощта им папагалите да бъдат спасени и скоро върнати в родната си земя.

Повече информация на: http://us1.campaign-archive2.com/?u=556a9b6d7c878bb1ffe245847&id=4e05342aaa&e=69e2fcfa1e