Новини

Заседание на УС на БФБ на 14 декември 2010

01.11.2010 г.

На 14 декември 2010 г. ще се проведе поредното Заседание на Управителния съвет на фондация Биоразнообразие при следния дневен ред:

1. Представяне и одобрение на Годишен отчет на БФБ за 2010 г.
2. Представяне и одобрение на финансовия отчет на БФБ 2010 г. (проект)
3. Представяне и одобрение на Бюджета за 2011 г. (проект)
4. Представяне и одобрение на вътрешните правила на БФБ.
5. Кратко въведение от изпълнителното бюро на оперативната концепция за 2011 г.
6. Дискусия между членове на Управителния съвет и бюрото за 2011 г.
7. Дата на следващото заседание на Управителния съвет