Елен лопатар

Местообитания

Местообитания

Обикновено еленът-лопатар обитава равнинните широколистни и смесени гори. Предпочита места с топъл и влажен климат, като крайбрежията. Там се развива най-добре. През зимата избягва районите с дебела снежна покривка.