Условия за участие, критерии

Наградите за биоразнообразие

Наградите за биоразнообразие
Публичното гласуване за наградите започна! Гласувайте в събитието на Годишни награди за биоразнообразие 2015

По традиция Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) присъжда Годишни награди за биоразнообразието с идеята да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. Няма „отрицателни”, а само „положителни” награди, за да може българското общество да научи за успехите и усилията на тези, които се опитват да запазят природата – граждани, неправителствени организации, бизнеси, медии, политици и институции.
 
Номинирането в различните категории е публично – всеки може да изпрати своето предложение за номинация в една или повече категории. Категориите са 5 (описани подробно по-долу), а жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите. Освен награда на журито във всяка една категория отново ще присъдим и награда на публиката, определена с вашите гласове!
 
Кампанията за набиране на номинации традиционно стартира на 22 май - Международния ден на биоразнообразието. Тази година ще започне в рамките на фестивала "Зелени дни" по време на официалното откриване от 10,30 часа.
 
Номинациите трябва да се отнасят за периода 22 май 2014 – 22 май 2015, периодът на една Година на биологичното разнообразие. Важно е предложенията да са придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки. Изпращайте номинациите на: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1233, ул. Веслец 39-41, ет.4, ап.11 «За Годишните награди» Може и да я пуснете в някоя от кутиите по време на „Зелените дни“ (щанда на Българска фондация Биоразнообразие)