Условия за участие, критерии

Наградите за биоразнообразие

По традиция Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) присъжда Годишни награди за биоразнообразието с идеята да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. Няма „отрицателни”, а само „положителни” награди, за да може българското общество да научи за успехите и усилията на тези, които се опитват да запазят природата – граждани, неправителствени организации, бизнеси, медии, политици и институции.

Номинирането в различните категории е публично – всеки може да изпрати своето предложение за номинация в една или повече категории. Категориите са 5 (описани подробно по-долу), а жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите. Новото тази година е, че освен награда на журито във всяка една категория ще бъде присъдена и награда на публиката, определена с вашите гласове!

Номинациите трябва да се отнасят за периода 22 май 2013 – 22 май 2014, периодът на една Година на биологичното разнообразие.