Управление

Органи на управление

Българска фондация "Биоразнообразие" има два органа на управление - Управителен съвет и Изпълнителен директор. Върховният орган на Фондацията е Управителния съвет (УС). Той се състои от 7 лица (членове) с опит, познания и постижения в областта на природните и социалните науки. УС определя целите, програмата и дейностите, включително и бюджета на Фондацията. Изпълнителният директор представлява изпълнителния орган на Фондацията. Той организира и ръководи дейностите на Фондацията и я представлява пред трети лица. В момента Изпълнителен директор е Румяна Иванова.