Новини

Нова версия на ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДИВАТА КОЗА

13.10.2006 г.
Оттук може да се запознаете с най-новата версия на Плана за действие за дивата коза, който отразява коментарите направени на срещите със заинтересованите страни.