Новини

Новото лого на регионалната марка ПП Странджа

15.02.2008 г.
На 11.02.2008 г. в Бургас заседава комисията за разглеждане на постъпилите предложения за участие в конкурса, обявен от Дирекцията на Природен парк Странджа през декември 2007 г. Комисията бе в състав:
Председател: Константин Костадинов – графичен дизайнер, завършил Художествена академия
И членове: Радостина Ценова – PR на БФБ
Инж. Стефан Златаров – Директор на ДПП Странджа

Конкурсът за разработване на лого бе анонимен. В него участваха фирми и отделни автори. До крайния срок на конкурса - 24 януари 2008 г. постъпиха 84 предложения, представени от 45 участника от цялата страна.

Като разгледаха постъпилите предложения, членовете на журито взеха следното решение: На първо място се класира проектът на Надя Иванова Генова от Плевен. Авторът получава и премия в размер на 800 лв.

Благодарим на всички за участието – получихме чудесни предложения и изборът на комисията беше много труден.