Образователни дейности

Образователен курс "Опазване на биоразнообразието"

От 2006 година всяка учебна година Българска Фондация Биоразнообразие организира обучителен курс “Опазване на биоразнообразието”. Курсът е със свободен вход и е предназначен не само за студентите, но и за любители на природата от всички възрасти. Той включва теоретични и практически занимания, свързани с опазването на видове, места и местообитания. Курсът се провежда всяка сряда в Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" от 18,30 ч. Гостуват ни интересни лектори от България и чужбина, които засягат най-актуалните и увлекателни теми в природозащитата и успешни практики. Следете секцията "Новини", за да се информирате за темите през настоящата учебна година.