Образователни дейности

Едно от основните направления в дейностите ни е свързано с обучението на младите бъдещи природозащитници. Ние вярваме, че именно чрез повишаване на общата култура и екологичното образование сред младите хора ще предизвикаме и промяна в политиката по опазването на околната среда у нас.
Затова създаваме съвременни модели за обучение по консервационна биология като: 
  • разработваме програма за следдипломна квалификация за управление на защитени територии; 
  • финансираме разработването на дипломни работи за интегриране на научните аспекти в опазването на биоразнообразието; 
  • организираме студентски конференции, младежки природозащитни лагери, конкурси, презентации.
За учениците природолюбители създадохме и ръководството "От Осогово до Беласица", проведохме и национални състезания за Натура 2000.  
От 2006 година провеждаме и лекционен курс, предназначен не само за студенти, но и за всички желаещи по "Опазване на биоразнообразието" в партньорство с Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Следете редовно нашите новини за образователните дейности и възможностите, в които можете да се включите и вие.