Природен парк "Беласица"

Основни направления

Основните направления на нашата работа са:
  • Създаване на Природен парк „Беласица” като инструмент за опазване на природата и устойчиво развитие на региона;
  • Подпомагане развитието на устойчив туризъм в Беласица;
  • Повишаване природозащитната култура и информираността на местната общност за проблемите на биоразнообразието;
  • Образование за околна среда;
  • Развитие на международно сътрудничество за опазване на природата. 
През годините ние подпомогнахме създаването на база данни за туристическите ресурси, разработването на 3 дълги и 9 къси маршрута за пешеходен туризъм, създадохме 4 тематични маршрута („Животът на кестена”, пътека „Приятели”, Пътека на мравката, „Пеперудите и цветята на Беласица”). Издадохме туристическа карта на Беласица, туристически пътеводител, дипляни за тематичните маршрути, пощенски картички, книга „Интересните растения на Беласица”. Организираме опознавателни турове, велопоходи, участие в туристически борси. Поддържаме и Интернет портала www.belasitsa.com