За студенти

Планински приключения за младежи на територията на Природен парк „Беласица“

На 24-29 септември 2013 БФБ организира младежки лагер за любителите на планински приключения в една от най-красивите и най-малко познати български планини "Беласица". Участниците в събитието научиха повече за планината - нейната природа, културата и историята на района. Те посетиха забележителни туристически атракции и се запознаха с работата на Дирекция Природен парк „Беласица”. Младежкият лагер „Природен парк „Беласица“ – място за уникално биоразнообразие и природолюбители“ се организира в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия.