Победители 2010

Победители в Годишни награди за биоразнообразието 2010

На вълнуваща неделна церемония в галерия „Снежана” в София, Българска Фондация Биоразнообразие раздаде Годишните награди за опазване на биоразнообразието и връчи специални медали с формата на ябълка и различни животни, направени от деца от Бургас.
В Международната година на биоразнообразието основният акцент беше успешната кампания срещу либерализирането на закона за ГМО и активното участие на различни хора от цялата страна, граждански групи, медии. 

Наградата за  най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието, спечели гражданската кампания „България – свободна от ГМО”, която се противопостави на промените в Закона за ГМО. Кампанията излезе от рамките на природозащитата и засегна въпроси, свързани с храната, здравето на хората, етиката, поведението на корпорациите. Успя не само да постигне целите си да не се приемат предвидените либерализиращи поправки в Закона за ГМО, но и постигна безпрецедентен успех в обществения отзвук, който създаде. Всеобхватността на кампанията гарантира нейния успех и тя ще остане в историята като пример за едно истинско опълчение, в което участниците не търсят лична изгода, а са истински вдъхновени от своята кауза. Специална наградаб еше връчена на кампанията „Чиста храна – честен поминък” за подпомагане директните продажби от малките ферми, (обикновено в места с висока природна стойност), а запазването на поминъка, както и предлагането на храни, произведени чрез прилагането на традиционни практики пряко допринасят и за опазване на биоразнообразието. 

Тази година изключително голям беше броят на номинираните журналистически материали, свързани с биоразнообразието – над 15 номинации. Повече от половината също бяха свързани с кампанията срещу ГМО, но имаше и такива за Витоша, за Странджа, за Слънчев бряг. Отличени бяха и журналисти, които имат ежеседмични тематични предавания или които са подготвили филми и специални репортажи. Наградата спечели Наделина Анева от в-к „Сега”, която със своите 29 материала по темата ГМО помогна за промяната  на обществените нагласи. Специална награда беше връчена и в тази категория за Бисерка Трайкова от в-к „Знаме”, гр. Пазарджик, която със свои материали провокира обществен дебат за негативното въздействие върху местния поминък и биоразнообразието в Натура 2000 зоните при построяване на завод за ТБО. 

Единодушно за най-добро управление на защитена територия бе наградена младата Дирекция на Природен парк „Българка”, която  седем години успешно и последователно гради своя авторитет на една от най-уважаваните и компетентни институции в областта на природозащитата в централната част на Стара планина. На не малка площ, с ограничен персонал и без План за управление, те успяха да популяризират широко името на парка, като тяхна е и заслугата на територията на парка да няма фрапиращи случаи на посегателство върху природата.

За пореден път дарител в областта на биоразнообразието не беше определен

Доброволец за природата стана лъчезарната и много активна Вера Петканчин от „Граждани за Рила”, заради всички протести, изложби, презентации, граждански кампании, които организира и реализира в подкрепа на Национален парк „Рила” и заради десетките хора, които е вдъхновила за опазването на българската природа. 

Голямата награда за цялостен принос за опазване на българската природа бе присъдена на Дико Патронов - изследовател и неуморен радетел за опазване на странджанската природа.  Той е активен общественик, част от групата, инициирала обявяването на Природен парк „Странджа”, участник в разработването на Плана за управление на парка и запазването на старите гори. Инициатор е за обявяването на нови защитени местности и резервати в Странджа и активен участник в кампаниите за опазване на парка и неговите граници. 

Преди награждаването ефектен акробатичен номер във въздуха спря дъха на всички гости на церемонията. След раздаването на наградите се проведе Коледен ираклийски търг и пърформанси за набиране на средства за продължаващата кампания за спасяване на Иракли.