За студенти

Сборник от Научната студентска конференция

През декември 2005 БФБ съвместно с Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" организира студентска конференция на тема: "Опазване на биологичното разнообразие и управление на защитените територии". След събитието беше издаден и сборник с научни разработки от конференцията.
 
Изтеглете сборника от тук: 4 Mb (pdf) свали