Новини

Учебно табло „Дървета и храсти от парка и гората"

07.02.2009 г.
Занятията на пилотните кръжоците стартираха в началото на ноември 2008 и продължават до края на май 2009. За работата на кръжоците бяха разработени и подготвени нагледни материали и пособия. За учебната зала на всеки кръжок беше отпечатано нагледно учебно табло с илюстрации на 28 вида дървета и храсти от парка и гората. Илюстрациите включени в учебното табло бяха безвъзмездно предоставени от Дирекцията на Природен парк Витоша.