Екип

Ръководител на LIFE проект Лагуната на живота

Дияна Костовска
diyana.kostovska@biodiversity.bg