Трипръст кълвач

Трипръст кълвач
Това е най-редкият от всички кълвачи в България и Европа. Останал от времената на последния ледников период,  днес той се е запазил само в изолирани находища високо в Рила, Пирин и Родопите, които някога са били покрити с ледници. Тук живеят последните около 100 двойки на този удивителен и тайнствен кълвач. Силно привързан към старите вековни иглолистни гори вид, който трудно се приспособява към измененията в своите местообитания. Много потаен и труден за наблюдение, още повече, че местата му на живот са недостъпни. Това е единственият кълвач с жълто петно на темето си, с три пръста на краката без червено в оперението си.