Новини

Уебинар "Възстановяване на горски местообитания и крайречни гори - опит от България"

23.03.2020 г.
На 26 март от 17 часа (16:00 - 17:30 CET) ще се проведе уебинар по програма "Бъдещи природозащитници" на тема: „Възстановяване на горски местообитания и крайречни гори - опит от България“.  Уебинарът е безплатен и на английски език. За да се включите в него последвайте линка в платформата Zoom: https://zoom.us/meeting/register/tZAoduitrDsu1yS5hwQ9znUurFN89oxubA и следвайте инструкциите.
 
Възстановяването на горите е актуална тема, която в момента все повече набира скорост в цяла Европа. Лекторът Нели Дончева от WWF България ще ни разкаже за различните начини на възстановяване на горските местообитания: чрез залесяване на горски територии, залесяването на голи площи, възстановяване на горите и възстановяване на горски ландшафти.

Специален акцент на темата е възстановяването на ценни горски хабитати, като крайречните гори. Ще бъдат представени казуси от България и други страни от Централна и Източна Европа. Ще бъдат обсъдени основните предизвикателства и наученото от десетгодишен опит. Както и някои практически съвети и добри примери за възстановяването на горските местообитания.

За повече подробности последвайте Фейсбук събитието
 
Уебинарът е организиран по проект "Бъдещи природозащитници", който се изпълнява с подкрепата на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия по направление К2 Стратегически партньорства с Договор № 2018-1-BG01-KA203-047962